Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

W dn. 27.02.2024 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie dzieci, które lubią:

Śmiać się, szaleć, dokazywać,
Swój uśmieszek pokazywać!
Brudzić stopy, rączki swoje,
Siadać z dziećmi w dzień na kole!
Pląsać z wiatrem jak motyle,
Mieć do powiedzenia tyyyle!!
Uczyć się i książki czytać,
Dorosłych o wszystko pytać!
Tańczyć, ćwiczyć, sport uprawiać,
Do obiadku pięknie siadać!
Być bezpiecznym i radosnym,
Wyczekiwać zimą wiosny!
Latem hasać po ogrodzie,
I stopami brodzić w wodzie!
A co najważniejsze jest! Zdać samodzielności test!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! Dołącz do naszych Misiów!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie.
Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sekretariat@mis-przedszkole.pl (tel. 666 663 959) lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno).

Rekrutacja trwa w dn. 27.02-13.03.24 r. O wynikach rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie w dniach 14-15.03.2024 r. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic, który deklaruje chęć zapisania dziecka do placówki zobowiązany jest podpisać „Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola” (dokument znajduje się w Regulaminie rekrutacji dostępnym poniżej) w terminie do 7 dni od otrzymania informacji.

Informujemy, iż dzieci są przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.
Regulamin rekrutacji >>>

Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Miś znajdują się w zakładce Oferta > Cennik .


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

W dn. 13.02.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024


Wszystkie dzieci, które lubią:

Śmiać się, szaleć, dokazywać,
Swój uśmieszek pokazywać!
Brudzić stopy, rączki swoje,
Siadać z dziećmi w dzień na kole!
Pląsać z wiatrem jak motyle,
Mieć do powiedzenia tyyyle!!
Uczyć się i książki czytać,
Dorosłych o wszystko pytać!
Tańczyć, ćwiczyć, sport uprawiać,
Do obiadku pięknie siadać!
Być bezpiecznym i radosnym,
Wyczekiwać zimą wiosny!
Latem hasać po ogrodzie,
I stopami brodzić w wodzie!

A co najważniejsze jest!  Zdać samodzielności test!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.  Dołącz do naszych Misiów! Więcej informacji >>>Rozpoczynamy nabór do oddziału "0" na rok szkolny 2022/2023

Do udziału w rekrutacji zapraszamy dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 będą realizowały roczny obowiązek przedszkolny.

❓❓❓🐻 Zerówka w Misiu 🐻❓❓❓

W naszej zerówce, dziecko będzie miło szansę dojrzeć emocjonalnie do nauki w szkole a także, w bezpiecznej atmosferze, poszerzy swoje kompetencje poznawcze. 🧐

Zwrócimy szczególną uwagę na jego rozwój fizyczny, motoryczny, percepcję wzrokową, słuchową, rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny naszych wychowanków, pomagając im w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. 📚🏃‍♂️🧘‍♂️🤓🧠👀👨‍🎓🐻

Przestrzeń i otoczenie, jakie mają w naszym przedszkolu dzieci spełniające roczny obowiązek przedszkolny są adekwatne do ich rozwoju społeczno-emocjonalno-poznawczego, wiemy bowiem doskonale, jak wiele nowych zadań rozwojowych niesie ze sobą koniec wieku przedszkolnego!🤓👩‍🦰🧑

Nasza zerówka to będzie również czas na zabawę. 🤸‍♀️🐻

Pragniemy zapewnić wiele zajęć podstawowych i dodatkowych, które rozbudzą u dzieci nowe zainteresowania oraz rozwiną ich wrażliwość i wszechstronne umiejętności, które pozwolą dziecku wkroczyć w świat nauki bez zbędnego strachu, co zaowocuje na pewno szkolnymi sukcesami.🤩

Do dyspozycji dzieci jest też bezpieczny, zamknięty plac zabaw na terenie placówki.🤸‍♀️🤸‍♂️

Rekrutacja Przedszkolezak Zerowka

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie

Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres i.bednarek@mis-przedszkole.pl lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno).

Rekrutacja trwa od 17-31.01.22 r. O wynikach rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie w dniach 01-04.02.2022 r.  

Informujemy, iż dzieci są przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.


Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Miś znajdują się w zakładce Oferta > Cennik.  


Organizacja zajęć w przedszkolu w dn. 29.03.21 - 11.04.21

Drodzy Rodzice!

Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które uszczegółowiło zasady pracy przedszkoli w dn. 29.03.21 - 11.04.21 r.

Informujemy, iż na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

-przedszkole zapewni organizację zajęć.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria i wyrażają potrzebę posyłania dziecka do przedszkola w dn. 29.03 - 09.04.21 r. prosimy o informację na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl lub kontakt telefoniczny 666 663 959 do jutra do godz. 12.00. (Wnioski o organizację zajęć w przedszkolu będzie można wypełnić w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu).


Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją ogłoszoną wczoraj na konferencji przez Premiera i Ministra Zdrowia m.in w sprawie zamknięcia żłobków i przedszkoli informujemy, iż przedszkole będzie nieczynne w dn. 29.03.21 r. - 09.04.21 r. Zarządzenie Dyrektora zostanie opublikowane po pojawieniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które mamy nadzieję uszczegółowi zasady organizacji nauki i opieki w tym czasie.

Od poniedziałku 29.03.21 r. przedszkole realizuje naukę zdalną. Materiały będą publikowane na stronie przedszkola www.mis-przedszkole.pl
w zakładce "Nasze przedszkole - nauczanie zdalne". Zgodnie z wynikami ankiet dotyczących metod i form nauczania zdalnego przeprowadzonych wśród państwa w czerwcu 2020 r. materiały będą publikowane codziennie dla każdej grupy.

Z dostępnych informacji wynika, iż wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). W związku z tym prosimy o zgłoszenie (na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl) do jutra tj. 27.03.21 r. do godz. 16:00 zapotrzebowania na objęcie zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach porządkowych.

Wszyscy rodzice proszeni są o odebranie pakietów edukacyjnych wraz z rzeczami dzieci (pościele, ubrania) dzisiaj w godz. pracy przedszkola tj. 6.30 - 17:00 oraz w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich zmianach.

Życzymy zdrowia!

Pozdrawiam,
Ewa Wojtczak-Szczęsna
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola MiśBal karnawałowy 2021

Bal karnawałowy w Misiu!!! 🎊🎭🪅👑👗🍭👸🤴🧚‍♀️

Uszatki wypłynęły na szerokie wody! Na naszych piratów czekała wielka przygoda, olbrzymie rekiny, skrzynia skarbów niezliczona ilość gier i zabaw pirackich! Ahoj przygodo!🦈🏝🎣⛵🥳

Nasze maluszki Puchatki zanurzyły się w magicznej krainie bajek (psi patrol rządzi!!!😅), sale wypełniły bohaterowie ich ulubionych postaci. Różowe złoto, srebro i światło z kolorofonów stworzyły niepowtarzalną atmosferę 🤩🤴👸🍭

Gumisie wkroczyły w prawdziwy indiański świat! Czekała na nich wioska wypełniona namiotami tipi, ognisko (na sali🤫), zawody dla wytrwałych i niezapomniana indiańska impreza! 🤩🔥🗿🏕🏞⛺🐎
🎈🎉🎊🥰


Alpaki Cudaki z wizytą

Gośćmi specjalnymi w dn. Pasowania na przedszkolaka był Kropek i Kamiś - Alapki Cudaki z Siedlątkowa. 🦙🦙

Te piękne zwierzaki na codzień zajmują się alpakoterapią 😉🥰🦙. To forma terapii, polegająca na bezpośrednim kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka i ciekawską alpaką. Nasze misie miały okazję do karmienia, przytulania, głaskania a nawet czesania alpak. Wyprowadziły je też na spacer. Są to niesamowicie ciepłe i miękkie w dotyku zwierzaki. 🥰🦙 

Dzieci dowiedziały się również że te przystojniaki chodzą do fryzjera i zobaczyły czym różni się wełna z alpaki od wełny owczej. Spotkanie z Kamisiem i Kropkiem przyniosło nam wiele pozytywnych wrażeń i doznań. Misie były przeszczęśliwe a alpaki dzielne i bardzo cierpliwe. 😅🦙🐻🦙🐻🦙🐻 

To z pewnością nie ostatnia wizyta naszych nowych znajomych!!! 🦙🦙🦙 


Pasowanie na przedszkolaka

23 października w naszym przedszkolu odbyło się bardzo ważne wydarzenie - "Pasowanie na przedszkolaka"!  

Z tej okazji w każdej grupie odbyły się uroczyste występy naszych zdolnych misiów. Po części artystycznej p. Dyrektor pasowała każdego misia. Od teraz nasze miśki są oficjalnie przedszkolakami a to duży krok w ich drodze do samodzielności. 

Każdy Miś dostał drobny upominek w postaci książek, breloczka nawiązującego do nazwy swojej grupy i oczywiście dyplomu. 

Gratulujemy Wam GuMisie, Uszatki i Puchatki!!! 


Misie kodują!

Rozpoczynamy wprowadzanie misiów w świat kodowania. 🤓↗️➡️↘️⤴️↩🎲👩‍💻🧑‍💻👨‍🏫 Wszystkich misiów. 🥰🐻Tych najmłodszych również! Kodowanie to nie tylko zajęcia z użyciem komputera. 😊
Nasi nauczyciele zakończyli właśnie szkolenia dot. realizacji zajęć w zakresie kodowania.🟥🟧🟨🟩🟦🟪 I już wiedzą, że podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać podczas zabaw bazujących wyłącznie na aktywności dzieci. Dlatego też Misie swoją przygodę z kodowaniem rozpoczynają na dywanie w sali dydaktycznej. ↘️⤴️
Wprowadzanie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, wprowadzanie algorytmicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. 🤩🤔🧐🧠👀
Na początek dzieci będą uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem maty, kolorowych kubeczków i obrazków. Zajęcia, starannie dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych otworzą umysły, rozwiną umiejętności matematyczne, umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. 🤔🧐🧠🐻
Podnosząc trudności zadań starszaki będą kodowały z wykorzystaniem naszej tablicy interaktywnej.↘️⤴️↩🎲👩‍💻🧑‍💻
Będziemy kodować m.in. w ramach projektu pn. „Uczymy dzieci programować". Organizujemy również wydarzenia w zakresie KODOWANIA w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, który obecnie trwa. 🐻😊


Nowy rok szkolny w Misiu

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny w Misiowym przedszkolu. Nowy rok, nowe pomysły, nowe zajęcia, nowe dzieci i nowe grupy :). 

Wynik ogłoszonego konkursu na nazwę grup przedszkolnych przesądził o tym, że misiowa społeczność to siła. Powstałe grupy to:

 • Gumisie - 4 - 5 latki
 • Uszatki - 3 latki 
 • Puchatki - 3 latki

Sale wypełniły się uśmiechniętymi, gotowymi do nauki i wspaniałej zabawy misiami :). 

Naturalnie, podstawa programowa realizowana jest codziennie w każdej grupie. Jednak misie mają tyle chęci i mocy do zdobywania wiedzy, że musimy wypełnić im czas ciekawymi zajęciami, które rozwijają ich zainteresowania i pasje. W nowym roku ruszyliśmy z regularnymi zajęciami:

 • Środy z eksperymentami
 • Zajęcia z elementami Montessori
 • Codziennie kwadrans z angielskim czyli super memo i nauka słówek
 • Każdy Miś koduje dziś! - zajęcia z kodowania

Dodatkowo odbywają się zajęcia sportowe, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z logopedą i zajęcia z rytmiki. Ponadto w każdym miesiącu organizujemy wydarzenia tematyczne, obchodzimy święta nietypowe dzięki czemu zdobywamy różnorodną wiedzę o otaczającym nas świecie. Wrześniowa pogoda pozwoliła nam też na wesołe zabawy w naszym ogrodzie a właśnie to nasze misie uwielbiają najbardziej :). 

We wrześniu działo się naprawdę dużo!!! Nowe dzieci ku naszej radości szybko zaadoptowały się w naszym przedszkolu. Z pewnością pomogły im w tym nasze panie nauczycielki i panie pomoce, które codziennie witają misie z uśmiechem, do każdego dziecka podchodzą indywidualnie a przede wszystkim z wielkim sercem. 

 • 7 września Gumisie obchodziły Międzynarodowy Dzień Bajek - Zabawom nie było końca. Dzieci na podstawie wylosowanych obrazków oraz zagadek słownych zgadywały tytuły bajek, pomagały Kopciuszkowi w oddzieleniu fasoli od grochu, pomagały Czerwonemu Kapturkowi znaleźć drogę do domku babci.
 • 16 września Misie eksperymentowały!🐻👩‍🔬👨‍🔬 Dzieci każdego dnia zadają tysiące pytań...❓❓❓🤔Jak powstaje tęcza, jak mieszają się barwy, czy jedzenie jest sztucznie barwione? 🍭🍬🌈🎨Dzisiejsze zajęcia były wprowadzeniem do rozmowy o kolorach i mieszaniu barw. Do dzieci najlepiej trafiają obrazy, wrażenia i doświadczenia. Dzięki naszemu eksperymentowi dzieci zobaczyły także jak wiele sztucznych i niezdrowych składników zawierają słodycze🤓🐻. Poniżej relacja z grupy Puchatków🐻.
 • 17 września w trakcie zajęć na kręgu  grupy procowały elementami metody Montessori 🤩🤓 Do zabawy edukacyjnej „ Do czego to służy?” zostały wykorzystane karty rozszerzające słownictwo (skojarzenia).
 • 21 września dzieci obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W każdej grupie dla Misiów przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek i zadań do wykonania. Były konkursy, tańce,  olimpiady sportowe i oczywiście dyplomy dla prawdziwych przedszkolaków :).
 • 23 września misie przywitały Panią Jesień, która przez jakiś czas została obecna na naszych zajęciach. Dzieci poznały dary i kolory jesieni, piosenki o jesiennej tematyce, podczas zajęć i w pracach plastycznych dzieci wykorzystywały jesienne symbole tj, kasztany, liście. 
 • 23 września dzieci wyruszyły w świat. A mianowicie zaczeły poznawać go za pomocą mapy Montessori.
 • 24 września Z okazji ich święta Śliwki Puchatki przyjrzały się śliwkom dokładnie. Zajęcia zaczęły się od degustacji. 🤤. Następnie puchatki ubrane w fioletowe stroje poznały różne rodzaje śliwek, segregowały je wg odmiany, układały śliwkowe puzzle, każdy pomalował farbami swój owoc. Misie zrobiły też bibułowe konfitury śliwkowe 😅🥰🫐🐻. Na koniec do śliwki dołączyły inne owoce czyli puchatkowy kwadrans z angielskim🐻🥰.
 • 24 września odbyły się pierwsze zajęcia w grupie Gumisiów w ramach konkursu ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego dla przedszkoli "Przygody Mieci i ImPeta", którego celem jest edukacja w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. 🗑♻️🤓
 • 29 września dzieci zostały powitane słowami "Każdy Uszatek wie gdzie kącik książki w sali znajduje się. 🎶📚📖🐻"
 • Misie obchodziły Dzień Głośnego Czytania.👄👂🗣📚 Dzieci opowiedziały o swoich ulubionych książkach i jak to na grupę Starszaków przystało, podyskutowaliśmy o wyższości słowa czytanego nad ekranizacją😉
 • 30 września - Środa to dzień eksperymentów!!! Jeden z nich odbył się w ogrodzie! 🌞🌳. Misie zachwycone!!!🤩 Uwaga wybuch 😅🗯💣💥. Następnie zajęcia przeniosły się na salę. Starszaki samodzielnie wykonywały doświadczenie związane z krystalizacją soli.🧑‍🔬👩‍🔬🧪💎💎💎 Maluchom przedstawiliśmy jak można w łatwy sposób pokazać na czym polega patrzenie przez soczewkę. Pokazaliśmy jak soczewka odwraca obraz. Misie zobaczyły też, że "Powietrze ma swoją masę ".
 • 30 września to również Dzień Chłopaka! Uszatki, Puchatki i Gumisie obchodziły to święto z wielką radością 🐻👱🧑👨‍🦰🧑‍🦰👱‍♂️🥰. Koleżanki z grup przygotowały dla kolegów małą niespodziankę😊 a przecież każdy lubi dostawać prezenty :)

Przedszkole i poszczególne grupy biorą również udział w następujących konkursach i projektach:

 • Ogólnopolski konkurs edukacyjny dla przedszkoli "Przygody Mieci i ImPeta"
 • Międzynarodowy projekt "Magiczna Moc Bajek"
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA
 • Program edukacyjny "Uczymy Dzieci Programować"
 • Udział w konkursie "Szkolne przygody Gangu Fajniaków"

Zapraszamy na nasza stronę na FB, na której  można śledzić codzienne poczynania naszych misiów :). 


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wy - Kochane Dzieci,

Mamy za sobą 8 miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok. Rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom. Pierwszym z nich było uruchomienie naszej placówki, znalezienie wykwalifikowanej kadry oraz stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków do zabawy i nauki dla naszych dzieci. 

W listopadzie 2019 r. rozpoczęliśmy pracę i przyjęliśmy pierwszą grupę małych misiów. Początki nie należały do najłatwiejszych . Jednak z każdym dniem widząc uśmiechnięte buzie naszych dzieci, ich poczucie bezpieczeństwa wiedzieliśmy, że spełnia się nasze marzenie. Marzenie o stworzeniu bajkowego przedszkola. 

Kolejne miesiące tylko nas w tym utwierdziły. Widok uśmiechniętych dzieci biorących udział w licznych wydarzeniach tematycznych, występach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi osobistościami, różnorodnych zajęciach dodatkowych, zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, warsztatach sensorycznych, zajęciach plastycznych czy muzycznych był dla nas prawdziwą nagrodą.
Nasze dzieci brały udział w licznych konkursach zarówno przedszkolnych jak i pozaszkolnych, a także olimpiadach i zawodach sportowych co napawa nas ogromną dumą. 

Gratuluję wszystkim dzieciom osiągnięcia niesamowitych sukcesów: odważnego kroku w nieznane, każdej nabytej i doskonalonej umiejętności, aktywnego poznawania świata, budowania przyjaźni, wspaniałej pracy indywidualnej i grupowej, każdego rozstania z rodzicami. Każdy samodzielny krok naprzód to Wasze wielkie osiągnięcie. 

Jesteście niesamowitymi dziećmi!
JESTEŚMY Z WAS BARDZO DUMNI.

W tym miejscu dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom za wzorową pracę i wspaniałą atmosferę. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i pouczającym doświadczeniem. Współpraca z Wami jest przyjemnością, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Bardzo Wam dziękuję. Wiem, że bez Was Miś nie zyskałby takiej opinii wśród rodziców jaką może się dziś szczycić.

Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich rodziców, którzy obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam w opiekę swój największy skarb. To dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękuję za budowanie pozytywnego wizerunku naszej placówki, za Waszą pracę i zaangażowanie oraz za okazaną pomoc w ostatnich miesiącach. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując ich do pracy i wspierając w nauce na odległość. 

Pandemia koronawirusa zatrzymała na chwilę cały świat. To było dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Zanim zdążyliśmy rozłożyć skrzydła zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia naszej działalności. Jednak wierzymy, że udało nam się sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie kształcenia na odległość. 

Mam szczerą nadzieję, że w nowym roku szkolnym nic nie stanie nam na przeszkodzie by zrealizować wszystkie nasze plany, wspaniałe pomysły i projekty, nad którymi już teraz pracujemy. 

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałabym, aby zbliżające się wakacje dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021 oraz pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Ewa Wojtczak-Szczęsna

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Mis


Dzień dziecka

W zdrowym ciele zdrowy duch! Nasze Misie kochają ruch! 🐻🥰🏃‍♂️🏃‍♀️
Zokazji Dnia Dziecka odbyły się zawody sportowe!! 🐻🎉✨🎈 Maluchy kibicowały starszakom a straszaki maluchom!! 🥰Zabawa była świetna!!

Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia❗❗❗😍🌻🌻🌻
Aby każdy dzień Waszego dzieciństwa był pełen przygód i pięknych wspomnień❗
Spełniajcie swoje marzenia! 🧚‍♀️🦸‍♂️🧙
Nigdy nie przestawajcie się uśmiechać 😍😁


Nowe procedury w Misiu

Miś jest gotowy na powrót dzieci do przedszkola. 🐻 Zachęcamy rodziców dzieci, z którymi spotkamy się już w poniedziałek do obejrzenia krótkiego filmiku dotyczącego nowych zasad, które będą obowiązywały w naszej placówce od 18 maja.🐻🤓 Do zobaczenia!👋 

Dokument "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu Miś w Kutnie z dn. 12.05.2020 r." opublikowany został na prywatnej grupie rodziców oraz został wysłany w wiadomosci e-mail do rodziców, których dzieci wracają do przedszkola. 


Poznajemy świat z ciocią Kasią - Europa

Dzień Europy już 9 maja! 📅📌To dzień, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Z tej okazji ciocia Kasia przygotowała dla Was specjalny odcinek z cyklu "Poznajemy świat z ciocią Kasią 🌏🗺🧭". Po obejrzeniu filmu zachęcamy do pracy🥰🐻 Karty pracy poniżej!

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Obejrzyjcie jak dzieci na rynku w Poznaniu wykonały Hymn Unii:Światowy Dzień Książki

• buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
• zaspokaja potrzeby emocjonalne,
• wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,
• uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,
• uczy myślenia,
• rozwija wyobraźnię,
• poprawia koncentrację,
• ćwiczy pamięć,
• przynosi wiedzę ogólną,
• ułatwia naukę,
• uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,
• rozwija poczucie humoru
• jest zdrową ucieczką od nudy,
• jest profilaktyką działań aspołecznych,
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.
• Można by jeszcze wymieniać…….
O czym mowa??????
O czytaniu oczywiście!
Dziś Światowy Dzień Książki. Wiemy, że naszych rodziców nie trzeba namawiać do czytania misiom :) A dziś dla odmiany czyta ciocia Kasia :) Miłego czytania!


Budowa drzewa

Dziś Dzień Ziemi!🌎🍃🐻

Drzewa odgrywają znaczącą rolę dla życia na ziemi. 🌎🍃🐻 Dlatego w tym wyjątkowym dniu ciocia Kasia zaprasza małe Misie do przypomnienia sobie budowy drzewa.🌳🌲

Puzzle, które uczą z czego składa się drzewo są kolejnym z wielu patentów Marii Montessori na przekazywanie wiedzy poprzez zabawę. Nasze puzzle są podzielone na podstawowe elementy drzewa. 🌿🍃🌳Skupiają one uwagę małego dziecka, a dzięki temu poszerzają jego wiedzę. Naukę budowy drzewa w pedagogice Montessori traktuje się jako jeden ze wstępów do np. nauki o ich gatunkach a także o ważnej roli jaką odgrywają na kuli ziemskiej.

Dziecko dzięki budowie puzzli ćwiczy trzy palce - kciuk, wskazujący i środkowy. Przygotowuje go to do odpowiedniego trzymania kredki a w późniejszym czasie długopisu.👆👌🐻

Po obejrzeniu filmu zachęcamy do wykonania książeczki z budową drzewa. Należy wydrukować karty i pokolorować w taki sposób jak te  przedstawione na filmie. Proszę, aby rodzice pomogli z podpisaniem części drzewa. 

Pobierz materiał do druku 


Mapa świata z ciocią Kasią - Azja 🌏🧭🗺

Ciocia Kasia zaprasza wszystkie misie do swojego świata! 🌏🧭🗺

Świata prezentowanego za pomocą mapy Montessori. Mapa świata Montessori służy do nauki kontynentów – ich nazw, położenia czy do przyswajania różnych innych informacji np. na temat zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. Kolory poszczególnych kontynentów nie są bez znaczenia. Na mapie też nie ma żadnych napisów czy innych elementów, które rozpraszałyby dziecko.

Dziś lecimy do Azji! 🐼🌏

Posłuchajmy jeszcze piosenki dla dzieci z cyklu zwierzęta Jana Brzechwy -> "Tygrys" 

Po obejrzeniu filmu zachęcamy do kolorowania🤓

Tygrys

Panda

Kolorujemy Azję na żółto


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Kochani rodzice, posadźcie dzieciaki przed ekran i wciśnijcie play! 🥰🐻 Cała kadra Misia życzy Wesołych Świąt!🐇🐥 Niech na buziach naszych maluchów pojawi się uśmiech kiedy zobaczą swoje ciocie i rówieśników w nowej, wielkanocnej odsłonie ❤🥰🐻.Te Święta będą inne niż dotychczas ale postarajmy się czerpać z nich to co najlepsze...radość, bliskość, nadzieję....na lepszą przyszłość. Pozdrawiamy Was z całych sił! A teraz - UŚMIECH!!!😅🐇🐏🐥🐣❤Mapa świata z ciocią Kasią

Ciocia Kasia zaprasza wszystkie misie do swojego świata! 

Świata prezentowanego za pomocą mapy Montessori. Mapa świata Montessori służy do nauki kontynentów – ich nazw, położenia czy do przyswajania różnych innych informacji np. na temat zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. Kolory poszczególnych kontynentów nie są bez znaczenia. Na mapie też nie ma żadnych napisów czy innych elementów, które rozpraszałyby dziecko. 

Dziś lecimy do Afryki! Co prawda nasze misie już ją znają ale zawsze warto sobie przypomnieć wiedzę  Przed lub po lekcji z ciocią Kasią polecamy posłuchać piosenki „Silny jak lew” :) 


Karty pracy do pobrania (Afrykę malujemy na zielono, kolorujemy zwierzęta i wykonujemy prace plastyczne :))Nauczanie zdalne do 10.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,
20 marca 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r., poz. 492). 

Na mocy rozporządzenia ograniczono funkcjonowanie placówek oświatowych do 10 kwietnia 2020 r. 

Działając na podstawie ww. rozporządzenia od 25 marca 2020 r. Niepubliczne Przedszkole Miś będzie świadczyło usługę edukacyjną, związaną z obowiązkiem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele będą publikować na naszej stronie internetowej propozycje zabaw i zadań wg przewodnika metodycznego, na bazie którego pracują na co dzień z dziećmi. Oprócz tego publikowane będą zadania w postaci kart pracy. Jednym słowem kontynuujemy współpracę nauczyciel-rodzic w jeszcze szerszym zakresie. 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i realizację proponowanych przez naszych nauczycieli zadań, zabaw, prac plastycznych i kart pracy. Kontakt z Państwem, wysyłane zdjęcia dzieci to dla nas ogromna motywacja i radość. Zachęcamy do kontynuowania wspólnej nauki, korzystania z naszych materiałów i zdawania relacji :). 

Nasi nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji, w razie potrzeby zachęcamy do kontaktu. Proszę sobie zapisać nowy numer telefonu przedszkola: 537 235 921. Obecnie telefon jest w dyspozycji Pani Ilony Bednarek. 

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość bo tylko w ten sposób pomożemy sobie i przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas. Czekamy również na Państwa pomysły lub uwagi jak usprawnić edukację w zaistniałej sytuacji.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia.

Kadra Niepublicznego Przedszkola Miś


Ważna informacja dla rodziców

Drogi Rodzicu,
Działając na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, iż zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu Miś będą zawieszone na 2 tygodnie (12-25.03.20120 r.).
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci rodziców, którym trudno będzie zorganizować opiekę z dnia na dzień;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Więcej informacji >>>


Ważne

Drodzy Rodzice,
Stosując się do poleceń wydanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty informujemy, iż w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie wycieczki zostają odwołane. Zaplanowany w dn. 14.03.2020 r. dzień otwarty w Niepublicznym Przedszkolu Miś również zostaje odwołany. Pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

Oficjalna informacja>>>
Warsztaty sensoryczne 22.02.2020 r.

Poniższe podsumowanie warsztatów nie będzie się skupiało na opisaniu tego co było, co się działo....to można zobaczyć na zdjęciach. 🙂 Chcielibyśmy podzielić się z Państwem czymś ważniejszym - naszymi osobistymi przemyśleniami dotyczącymi tego czasu. Przedszkole Miś jest po kolejnych warsztatach sensorycznych, emocje towarzyszące przygotowaniom powoli opadają...ale pojawiają się nowe te związane z przeżywaniem ich wspólnie z Dziećmi i ich Rodzicami.👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧 Dziś obserwowaliśmy coś cudownego WSPÓLNY CZAS.
Z autopsji wiemy, że większość zabawek zajmuje dzieci jedynie na moment - i to krótszy niż oczekujemy.... często zastanawiamy się jaki prezent będzie trafiony, czyli wniesie w życie naszego szkraba wartość, sprawi mu radość, a jednocześnie nie będzie kolejną zabawką na pięć minut?
A gdyby tak podarować dzieciom w prezencie coś co nas nic nie kosztuje a mianowicie CZAS?
Czas jest jednym z cenniejszych zasobów, którego zazwyczaj nam brakuje. Mamy wiele obowiązków, problemów, zainteresowań i innych zobowiązań. Nie wiemy co wybrać? Nie damy Wam prostego rozwiązania ani patentu na zwiększenie czasu. Będziemy natomiast Was zachęcać, by szczerze spytać siebie jak spędzam czas ze swoim dzieckiem? Jaką relacje chce z nim budować? Czym interesuje się moje dziecko? Jak jeszcze mogę mu pomoc?
Bardzo trafne jest porównanie rekacji rodzic dziecko do PAKOWANIA WALIZKI: to, co teraz włożymy, wyjmiemy z niej w przyszłości.
Budowanie relacji to proces bardzo indywidualny, a jednocześnie wymaga systematycznych działań i rodzinnego czasu spędzonego wspólnie.
Chcemy, aby nasze warsztaty umożliwiały nie tylko stymulowanie rozwoju dzieci ale także były czasem DLA RODZINY którego tak bardzo nam wszystkim brakuje. ❤
Dziękujemy Państwu za udział w warsztatach, za te wszystkie miłe i motywujące słowa. Przesyłamy dużo pozytywnej energii i do zobaczenia !💚💛🧡Bajkowy Bal Karnawałowy 2020

W sobotę 15 lutego w Niepublicznym Przedszkolu Miś odbył się Bajkowy Bal Karnawałowy 😍🎉🐻

Zabawa była wspaniała! Na wszystkie misie czekała moc atrakcji! Prawdziwe postacie z bajek, zabawy taneczne i animacje, kolorowe warkoczyki, tatuaże, warsztaty zdobienia masek karnawałowych, malowanie twarzy oraz słodki poczęstunek.

Trzy sale przedszkolne wypełniły się pięknymi małymi postaciami. Mogliśmy spotkać Elzy, myszki miki, spiderman'ów, batman'ów, kowbojów, krówki, kotki, księżniczki, dinozaury, myszki, policjantów, strażaków, syrenki...i wiele innych...

Długo będziemy wspominać nasz pierwszy bal karnawałowy!😍🐻

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia. Szukajcie swoich skarbów! 😍🐻


Rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja2

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie.

Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sekretariat@mis-przedszkole.pl lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wpłata opłaty wpisowej w kwocie 150 zł.

Dzieci są przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.

Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Miś znajdują się w zakładce Oferta > Cennik.


II Warsztaty sensoryczne dla dzieci i rodziców - 22.02.2020

Serdecznie zapraszamy na II z serii Warsztaty Sensoryczne organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Miś. Warsztaty są dedykowane dla wszystkich małych mieszkańców Kutna i okolic. Zapraszamy Maluchy w wieku od 1 do 6 roku życia. 

I grupa (dzieci w wieku 1 – 3 lat) godz. 13:00 -15:00
II grupa (dzieci w wieku 4-6 lat) godz. 14:00 – 16:00

Podczas spotkań warsztatowych dzieci będą mogły cieszyć się kontaktem z różnorodnymi bodźcami stymulującymi wszystkie zmysły. Z nami zawsze jest swobodnie, wesoło, brudno… i nie NUDNO! To dzieci będą decydować o tempie zabawy, o sposobie wykorzystywania przygotowanych materiałów. Wszystko to odbywać się będzie w atmosferze swobodnej eksploracji.


Warsztaty sensoryczne dla dzieci i rodziców - 01.02.2020 r.

Tego jeszcze u nas nie było 🙂 1 lutego br. odbyły się I warsztaty sensoryczne dla dzieci i rodziców !! Dlaczego akurat SENSORYKA? Stymulowanie integracji sensorycznej u dzieci jest bardzo ważne. 🧠 Mózg
odbiera,
rozpoznaje,
segreguje,
interpretuje
oraz integruje informacje docierające poprzez zmysły dziecka wraz z doświadczeniami. Dlatego stymulowanie zmysłów i bezpośrednie doświadczanie wywiera tak istotny wpływ na harmonijny rozwój.🧠Warsztaty sensoryczne stanowią naturalną okazję do zabaw i ćwiczeń angażujących zmysły. 👀👣👃👂👅 Motywem przewodnim naszych I warsztatów były farby. Na dzieci czekało 6 wysp a każda z nich inna.🏝 Pierwszą z nich była ścieżka sensoryczna. Na kolejnej wyspie główną role odgrywały stopy dzieci zamoczone w farbie.🎨👣 Znalazła sie także wyspa ze śniegiem🌨❄. Dużym zainteresowaniem cieszył się kolorowy makaron. Dzieci mogły go zjadać, deptać, rwać a nawet rzucać się nim.🍜 Każde z dzieci mogło stworzyć farbą swoje zaczarowane okno na streczu - dowolną techniką pędzlem lub dłonią. Była też wyspa raczków nieboraczków na której znalazły się pomoce wpierające chwyt pensetkowy ułatwiający trzymanie kredki. Ubrudzonych nóg i rączek a nawet twarzy nic nie zastąpi. 👣🎨🌈Jak wiadomo brudne dziecko - szczęśliwe dziecko. Warsztaty zaończyły się szaleństwem w basenie z kulkami😊 Dziękujemy Państwu za przybycie. Były to nasze pierwsze warsztaty. Cały czas się uczymy, wyciągamy wnioski, robimy wszystko by pozytywnie wpłynąć na rozwój naszych dzieci. Kolejne warsztaty już 22 lutego. Tym razem podzielimy dzieciaki na 2 grupy wiekowe i dwie sale. Jeszcze raz dziękujemy !!! 😊🐻


Konkurs recytatorski "Zwierzątkowo"

Z wielką dumą prezentujemy światu najnowsze osiągnięcia naszych Misiów 🥰🥳 Dzisiaj reprezentacja Misia wzięła udział w konkursie recytatorskim "Zwierzątkowo" organizowanym przez KDK Kutno. Brawa dla Gabrysia za wiersz "Biadoliła biedroneczka", za który otrzymał wyróżnienie w kategorii wiekowej 3 latków. Zgarnęliśmy tez duże wyróżnienie za duet Miji i Solomii w wierszu "Bosa osa".💪😊🏆🎉Dzieci przygotowywały się do występu wspólnie z ciocią Iloną, ale bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodziców i za jedyne w swoim rodzaju kreacje artystyczne, które przyciągały uwagę wszystkich uczestników😊🐝🐞 Jeszcze raz gratulujemy!!! Pękamy z dumy! ❤️🐻 Ale żeby naszym Misiom woda sodowa nie uderzyła do głowy - przypominamy, ze jutro widzimy się na zajęciach w przedszkolu! 😋❤️🐻🐻🐻


Dzień Babci i Dziadka

„Kto mnie może kochać więcej?
Zmarznę - grzejesz moje ręce
Zszywasz spodnie, budzisz rano
Miód smarujesz mi na chlebie
Ty mnie kochasz - a ja babciu
Bardzo, bardzo kocham Ciebie.” ❤🥰👵🧓🧒👦 Dziadkowie - jedni z najważniejszych osób w naszym dziecięcym życiu. Mają czas, którego często brakuje rodzicom, mają cierpliwość do naszych dziecięcych figli...To Oni często pokazują nam trudne rzeczy w innym świetle. Dziś w naszym przedszkolu pragnęliśmy uczcić święto tych dwóch ważnych osób - Babci i Dziadka.❤👵🧓 Z tej okazji odbył sie DANCING DLA DZIADKÓW z prawdziwego zdarzenia. Były migające światła oraz DJ! W rytm pięknych przebojów z lat młodości naszych seniorów Misie recytowały śmieszne a momentami wzruszające wiersze. Pózniej zostało odśpiewane tradycyjne 100lat i wtedy dopiero zabawa się zaczęła😅😉.
Dziadkowie zostali zaangażowani w śpiewanie piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”... nie było to jednak takie proste....musieli nauczyć się baaaaardzo skomplikowanej choreografii. Następnie odbył się tradycyjny taniec na gazecie, z którego nie udało się wyłonić zwycięzcy! 🤔 Wszystkie pary tak zaciekle walczyły😅💪🏻. Jednak najzabawniejszym zadaniem okazało sie nadmuchanie balona przez trąbkę, śmiechu z wydawanych dźwięków było co niemiara. Po cześć artystycznej nadszedł czas na słodki poczęstunek 🍰🥧🍪🍩 za przygotowanie, którego serdecznie dziękujemy misiowym rodzicom. Dziękujemy wszystkim gościom i zapraszamy za rok!!!!


Sobotnie warsztaty dla dzieci i rodziców w Misiu!

Zapraszamy na I Warsztaty Sensoryczne organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Miś, które odbędą się 01.02.2020 w godz. 14:00 - 16:00. Otworzą one cykl spotkań, które Przedszkole pragnie przygotować dla wszystkich małych mieszkańców Kutna i okolic. Będzie to niezapomniana wyprawa do krainy różnorodnych faktur, dźwięków, kolorów i kształtów. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach poniżej. 
Zapraszamy Maluchy w wieku od 1 do 6 roku życia.


Zimowa spartakiada!

17 stycznia nasz Misie wystartowały w zimowej (tylko z nazwy😅☃❄) SPARTAKIADZIE!! 🏃‍♂️🤾‍♂️🏌️‍♂️🤸‍♂️⛹️‍♀️🤹‍♀️🏋️‍♀️💪Choć śniegu nie ma zawody sportowe i tak się odbyły! Wiele konkurencji, wspaniali kibice, niesłychane emocje! Wszystkie konkurencje były wymagające ale najwięcej śmiechu sprawił nam wyścig na muuuuućkach!!!! 🤣🐄 Tor przeszkód również zachwycił nasze dzieci! Każdy Miś startował kilka razy!😂 Na koniec czas na zabawę i wręczenie wypełnionych zdrowymi smakołykami pucharów wszystkim dzielnym uczestnikom!🍎🍓🍌🥝 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH! NASZE MISIE KOCHAJĄ RUCH!!!!🐻🐻🐻😍 (a skoro śniegu nie ma to my zrobimy swój już w poniedziałek!!! 🤩❄❄❄)


Miś zaprasza na Bajkowy Bal Karnawałowy!

Serdecznie zapraszamy dzieci z Kutna i okolic na Bajkowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się 15.02.2020 r. w Niepublicznym Przedszkolu Miś! 🎊🥳🎊🤩🥰 Bal jest dniem otwartym Niepublicznego Przedszkola Miś, podczas którego rodzice będą mogli obejrzeć naszą placówkę.
Szykujemy moc atrakcji!

Wstęp na bal wynosi 10 zł od dziecka. 

Rezerwacji miejsca dokonuje się na stronie wydarzenia balu na Facebooku  lub pod nr tel. 666 663 959.
Dzieci zapisane do Niepublicznego Przedszkola Miś są zwolnione z ww. opłaty.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
W balu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 2 do 5 lat (+ rodzeństwo niezależnie od wieku). Dzieci zobowiązane są do wejścia na teren przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym.

Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w regulaminie (zdjęcia poniżej).


Warsztaty bożonarodzeniowe

11 grudnia 2019 r. nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy.😍👨‍👨‍👧‍👧 W miłej, świątecznej atmosferze wielu rodziców naszych przedszkolaków odkrywało swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów.🎨🖼🧵
Dzieci przywitały swoich rodziców sprawdzianem gotowości do zajęć.....a mianowicie rozgrzaliśmy się tanecznie, po czym wszyscy chętnie zabrali się do pracy. 🤹‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️
Zadaniem było wykonać gwiazdę z papierowych woreczków śniadaniowych. Następnie wykonaliśmy zimę w słoiku a na koniec każde dziecko mogło zadecydować jak ma wyglądać jego bombka. ☃⛄❄Przy dźwiękach świątecznych hitów z pomocą rodziców powstawały dzieła sztuki. Podczas tworzenia prac rodzice i dzieci wykazywali się niezwykłą pomysłowością i ciekawą inwencją twórczą. Na sam koniec każdy z dumą prezentował swoje dzieła. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach.💚💙💛 Kolejne warsztaty już przed Wielkanocą. Zapraszamy!


Mikołajki 2019

Od rana w przedszkolu panował gwar i radość…Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa – Św. Mikołaja!🎄🎅🌲 Kiedy zabrzmiał dzwoneczek już wiedzieliśmy, że to On PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ!🌟🎅🎅🎅 🌟

To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.⭐️✨ Dzieci z błyskiem w oku spoglądały na Mikołaja, który przeprowadził z nimi rozmowę na temat bycia grzecznym. Dla naszego gościa mieliśmy również prezent - zaśpiewaliśmy mu piosenkę. Każdy Miś zrobił sobie zdjęcie z Mikołajem, ciociom też się udało. Dzieci zapraszały Go do domów oraz prosiły aby przyjechał do nich za rok. No i oczywiście obiecywały........, że będą grzeczne...😅🥰 Następnie ozdabialiśmy pierniczki. Był kolorowy lukier i różne posypki. Niektóre pierniczki nie dotrwały nawet do momentu polania lukrem……najważniejsze, że smakowały!!!!!

Mikołaju do zobaczenia na naszej przedszkolnej wigilii 19 grudnia!!!🎅🌲


Andrzejki

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.” tak nam mówi staropolskie przysłowie😉. Na nasze Misie dziś w przedszkolu czekał list od Czarodziejki Alany🧚🏻‍♀️ Alana przekazała nam w nim tajemną wiedzę - jak poznać swoją przyszłość.....🔮 Wróżyliśmy jak prawdziwi magowie 🧙🏻‍♂️
Najpierw zawody, następnie wróżenie z butów i na końcu tradycyjne lanie wosku. Śmiechom nie było końca. Każdy jest ciekaw czy jego wróżba się spełni...🤔 


Dzień Misia!!!

25 listopada hucznie obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia :) 🐻🐻🐻

Dzień rozpoczął się profesjonalną sesją fotograficzną naszych misiów. 📸📸📸Dzieci pięknie pozowały i uśmiechały się szeroko pokazując wszystkie zęby :):):) śmiechu było co nie miara! Już nie możemy się doczekać efektów!😍🥰

Od rana towarzyszył nam Kubuś Puchatek :):):) 🐻 Dzieci były zachwycone mogąc bawić się i tańczyć z naszym gościem! Czy jest coś wspanialszego niż spotkanie na żywo bajkowego przyjaciela?:):) 💚💛🧡

W międzyczasie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów przyjaciół pluszowego misia oraz upominków i nagród dla misiów, które wzięły udział w konkursie "Mój przyjaciel Miś" :) 🥉🏅🏆

Po obiedzie na nasze misie czekała......sala pełna księżycowego piasku...(czyli 80 kg mąki i litry oliwki 😂😂😂 - rodziców przepraszamy za ubrania 🙈🙊😊 ale naprawdę było warto!!!! :) Dzieci bawiły się wspaniale!😃

Na koniec dnia zrobiliśmy piękne misiowe maski! 🎭

Ahh...co to był za dzień!!!!😍🥰💚


Magiczna Moc Bajek!

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania” Maria Molicka.

W naszym przedszkolu rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego projektu pt. „ Magiczna moc bajek”🐻💃📘📗📕📙  - który będzie nam towarzyszyć do maja. „Dawno, dawno temu...”, - każdy z Nas dorosłych pamięta te słowa. Za każdym razem napełniały one radością i ciekawością. Za tymi słowami bowiem zawsze kryła się piękna i fascynująca opowieść. 

Nie od dziś wiadomo, że bajki są sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy o otaczającym świecie i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi.

20 listopada br. Nasza Pani Dyrektor jako pierwsza przeczytała nam "Kopciuszka".💃 Zadbała Ona o odpowiednią charakteryzację. Wyglądała niczym bajkowy kopciuszek udający się na bal.💃💎🎊 Dzieci słuchały jak zaczarowane, przymierzały pantofelka 👠i podskakiwały na dźwięk wybuchającego konfetti 😂💫🎉🎊 Magiczna podróż!! 💫Po przeczytaniu bajki dzieci przystąpiły do quizu na temat Kopciuszka. Nie obyło się bez balu i tańców do....pory obiadowej...😂❤


Język angielski w Misiu 2 razy w tygodniu

🎶Hello! Hello! How are you ?! I'm good! I'm great! And you ?!🎶 😁🐻🥰 Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji.
Dziś w Misiu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego! Nauka przez zabawę! To droga do sukcesu 🐻🐻🎶🎹


Zajęcia logopedyczne

Sprawność komunikacyjna w znacznej mierze determinuje możliwości człowieka, a okres przedszkolny to czas jej intensywnego rozwoju, dlatego tak ważna jest profilaktyka logopedyczna. 🗣👄
Oczywiście w naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką Logopedy.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci, poszerzanie słownika oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka. Pierwsze zajęcia grupowe za nami. Było wesoło! 😅🗣👄👅🎈🎈


Zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu!!

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!!! 🏃‍♀️ NASZE MISIE KOCHAJĄ RUCH !!!🐻🐻🐻 

Wszyscy wiemy jak ogromne znaczenie ma sport dla rozwoju najmłodszych. 🏃‍♀️🏃‍♂️🤾‍♀️🤸‍♀️🤸‍♂️ Im wcześniej dziecko angażowanie jest w zajęcia sportowe tym szybciej i o wiele bardziej kompleksowo rozwija swoje ciało i umysł.🏃‍♀️🙆‍♂️ Dlatego bardzo ważne są odpowiednie zajęcia sportowe w przedszkolu !!! 🐻 

Miś wie jak zachęcić maluchy do uprawiania sportu i wpoić im prawidłowe nawyki zdrowotne.😎🏃‍♀️ 19 listopada odbyły się pierwsze zajęcia z wychowania fizycznego, które prowadzi mgr pedagogiki kultury fizycznej Pani Ilona Bednarek - pasjonatka sportu i aktywności fizycznej. Misie były zachwycone!!!! 🐻❤ A my dopiero się rozkręcamy 🧡💛💚


Rytmika w Misiu!

Rytmika to nic innego, jak metoda wychowania muzycznego dzieci oparta na różnych formach muzykowania. Podczas zajęć dzieci tańczą, śpiewają,grają na instrumentach.🎼🥁🎷
Dzieci w trakcie zajęć wykonują różne formy aktywności, które nie tylko mają na celu rozwój muzyczny maluchów, lecz także ich rozwój ogólny i zaspokajanie potrzeby ruchu.
Muzyka doskonale wpływa na mózg. Dzieci, które dużo muzykują, są bardziej inteligentne! Łatwiej też przychodzi im nauka języków obcych.
Miś o tym doskonale wie! 🐻 18 listopada odbyły się pierwsze zajęcia z rytmiki prowadzone przez nauczyciela muzyki. Dzieci były zachwycone :) 😍🤩Nowe technologie w przedszkolu Miś

W miniony weekend w naszej placówce został zamontowany nowy sprzęt multimedialny - monitor interaktywny firmy Avtek. Dzięki niemu zajęcia w naszej placówce będą jeszcze ciekawsze i interesujące. Jak Państwo wiecie nie pozwolimy aby w naszym przedszkolu panowała nuda. Rzetelnie realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. 👩‍🎓👨‍🎓Dzięki inwestowaniu w najnowszy sprzęt będziemy mogli jeszcze lepiej i w bardziej przystępny sposób przekazać wiedzę swoim podopiecznym.
Monitor wyposażony jest w ekran dotykowy wspierający pracę grupową dzięki czemu aż sześcioro dzieci jednocześnie może czynnie uczestniczyć w pracy na monitorze. 

12 listopada z pomocą naszego monitora dzieci poznały najważniejsze informacje dotyczące 101 święta odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie po zajęciach została wykonana praca plastyczna. Zapraszamy do galerii zdjęć  :) A poniżej film prezentujący możliwości wykorzystania monitora - jest ich mnóstwo! :) Zebranie rodziców - 30.10.2019

Informujemy, iż 30.10.2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się pierwsze zebranie rodziców. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy złożyli Karty zgłoszenia dziecka do naszej placówki. 

Obecność obowiązkowa! :)


Dni otwarte w Misiu

W sobotę 5 października 2019 r. odbył się dzień otwarty w Niepublicznym Przedszkolu Miś! Serdecznie dziękujemy za odwiedziny! Mamy nadzieję, że wszystkim Misiom się podobało :) Po minach wnioskujemy, że tak!!:):):) Do zobaczenia 4 listopada!!!

Jeśli nie udało się Państwu dotrzeć do nas w sobotę zapraszamy w środę 9 października w godz. 16.30-18.00. Przedszkole będzie również otwarte w sobotę (12.10.19) i niedzielę (13.10.19) w godz. 10.00-13.00. Przypominamy, że kartę zgłoszenia można również pobrać z naszej strony internetowej i wysłać na nasz adres e-mail. Szczegóły na http://mis-przedszkole.pl/rekrutacja

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dnia otwartego >>>


Otwarcie Niepublicznego Przedszkola Miś - 4 listopad 2019 r.

Z radością informujemy, iż budowa Niepublicznego Przedszkola Miś dobiegła końca! Nasze przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno.


Miś rusza 4 listopada 2019 r. !!! Zapraszamy wszystkie Misie na pokład !!!


Rozpoczynamy oficjalną rekrutację. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie. Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sekretariat@mis-przedszkole.pl lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno). 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 150 zł. 

W sobotę 5 października br. przedszkole będzie otwarte dla wszystkich, którzy chcą obejrzeć naszą placówkę i złożyć Kartę zgłoszenia. Zapraszamy w godz. 10:00 – 15:00. Czekamy na Państwa i nasze przyszłe Misie :)

Dzieci będą przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.