Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1
Boy 160168 1280
6:00 - 9:00
schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ze śpiewem, zabawy integracyjne
9:00 - 9:30
śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
9:30 - 12:00
zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach realizowanego programu:
• zajęcia plastyczne, artystyczne
• sensoplastyka
• zajęcia przyrodnicze
• zajęcia muzyczne
• zajęcia sportowe
• zajęcia językowe
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
• zajęcia rozwijające zainteresowania
12:00 - 12:30
czynności samoobsługowe, obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się
12:30 - 14:00
odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym
14:00 - 14:30
podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku
14:30 - 17:00
zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zajęcia indywidualne z dzieckiem