Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Lista zajęć w ramach czesnego


Podstawa programowa MEN

Arts

Język angielski

Arts

Muzyka z rytmiką

Arts

Wychowanie fizyczne

Arts

Teatrzyki i koncerty

Arts

Zajęcia artystyczne i plastyczne

Arts

Zajęcia z logopedą

Arts

Zajęcia przyrodnicze

Arts

Sensoplastyka

Arts


Lista zajęć dodatkowych

Na życzenie rodziców (i w zależności od liczby chętnych), możemy zorganizować inne zajęcia taneczne/sportowe/artystyczne.


Godziny otwarcia 

Przedszkole Miś będzie otwarte w godz. 6:00 - 17:00 również w okresie ferii i wakacji. 


Grupa żłobkowa

W planach utworzenie grupy żłobkowej. Więcej informacji wkrótce.