Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIŚ na rok 2023/2024


13.02.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do grupy żłobkowej. Dzieci będą przyjmowane od 01.09.2023r.  

Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

a) czesne: 1050 zł (opłata stała)
b) wyżywienie: pełna dzienna stawka za wyżywienie wynosić będzie 17 zł*:
• 4 zł – śniadanie (godz. 08.30)+ II śniadanie, (09:45)
• 9 zł – obiad (12:00)
• 4 zł podwieczorek (14:30)

*Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka. Opłaty za posiłki naliczane są osobno za każdy rodzaj posiłku w zależności od deklarowanych godzin pobytu lub wcześniejszych zgłoszonych wyjść.


 Godziny otwarcia żłobka: 07:00 – 17:00 ( żłobek będzie czynny w okresie ferii i wakacji)
 W ramach czesnego dodatkowo oferujemy: gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną , zajęcia z psychologiem, zajęcia sensoryczne, zajęcia z j. angielskiego.

Rekrutacja trwa od 13.02-28.03.2023 r. Dzieci będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.


Regulamin rekrutacji >>>


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Żłobka Miś

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do Niepublicznego Żłobka Miś Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane: osobiście w sekretariacie, pocztą elektroniczną (adres: sekretariat@mis-przedszkole.pl) lub przesyłką pocztową na adres biura): Niepubliczny Żłobek Miś ul. Dojazd 5; 99-300 Kutno.


Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Zajęcia dostosowane są z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem ich potrzeb i upodobań oraz rozwoju psychomotorycznego dziecka właściwego dla jego wieku. Podczas zajęć wprowadzane będą zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, zajęcia z psychologiem, zajęcia sensoryczne, zajęcia z j. angielskiego. Zajęcia prowadzone również będą poprzez zabawy edukacyjno-wychowawcze oraz kształtowanie indywidualnych predyspozycji.