Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Cennik

Do przedszkola  przyjmowane będą dzieci od 2,5 do 6 lat.

Odpłatność za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Miś składać się będzie z jednorazowej opłaty wpisowej, miesięcznej opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie podlegającej zwrotowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu wg dziennej stawki żywieniowej. 

Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa - 150 zł 


Pobyt dziecka do godz. 15:30

330 zł + wyżywienie*


Pobyt dziecka do godz. 17:00

370 zł + wyżywienie*


Odpłatność za drugie i kolejne dziecko:

  • bliźniaki – maksymalna zniżka miesięcznej opłaty stałej po 120,00 zł od dziecka,
  • rodzeństwo – zniżka w wysokości 50% miesięcznej opłaty stałej na jedno z dzieci.

W przypadku rodzeństwa obowiązuje jedna opłata wpisowa.

*Stawka żywieniowa podana zostanie po wyłonieniu firmy cateringowej.

Niepubliczne Przedszkole Miś będzie czynne od poniedziałku do piątku (również w okresie ferii i wakacji) w godz. 6:00 - 17:00.