Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Kategoria Aktualności

W dn. 27.02.2024 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie dzieci, które lubią:

Śmiać się, szaleć, dokazywać,
Swój uśmieszek pokazywać!
Brudzić stopy, rączki swoje,
Siadać z dziećmi w dzień na kole!
Pląsać z wiatrem jak motyle,
Mieć do powiedzenia tyyyle!!
Uczyć się i książki czytać,
Dorosłych o wszystko pytać!
Tańczyć, ćwiczyć, sport uprawiać,
Do obiadku pięknie siadać!
Być bezpiecznym i radosnym,
Wyczekiwać zimą wiosny!
Latem hasać po ogrodzie,
I stopami brodzić w wodzie!
A co najważniejsze jest! Zdać samodzielności test!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! Dołącz do naszych Misiów!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie.
Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sekretariat@mis-przedszkole.pl (tel. 666 663 959) lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno).

Rekrutacja trwa w dn. 27.02-13.03.24 r. O wynikach rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie w dniach 14-15.03.2024 r. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic, który deklaruje chęć zapisania dziecka do placówki zobowiązany jest podpisać „Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola” (dokument znajduje się w Regulaminie rekrutacji dostępnym poniżej) w terminie do 7 dni od otrzymania informacji.

Informujemy, iż dzieci są przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.
Regulamin rekrutacji >>>

Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Miś znajdują się w zakładce Oferta > Cennik .


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

W dn. 13.02.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024


Wszystkie dzieci, które lubią:

Śmiać się, szaleć, dokazywać,
Swój uśmieszek pokazywać!
Brudzić stopy, rączki swoje,
Siadać z dziećmi w dzień na kole!
Pląsać z wiatrem jak motyle,
Mieć do powiedzenia tyyyle!!
Uczyć się i książki czytać,
Dorosłych o wszystko pytać!
Tańczyć, ćwiczyć, sport uprawiać,
Do obiadku pięknie siadać!
Być bezpiecznym i radosnym,
Wyczekiwać zimą wiosny!
Latem hasać po ogrodzie,
I stopami brodzić w wodzie!

A co najważniejsze jest!  Zdać samodzielności test!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.  Dołącz do naszych Misiów! Więcej informacji >>>Rozpoczynamy nabór do oddziału "0" na rok szkolny 2022/2023

Do udziału w rekrutacji zapraszamy dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 będą realizowały roczny obowiązek przedszkolny.

❓❓❓🐻 Zerówka w Misiu 🐻❓❓❓

W naszej zerówce, dziecko będzie miło szansę dojrzeć emocjonalnie do nauki w szkole a także, w bezpiecznej atmosferze, poszerzy swoje kompetencje poznawcze. 🧐

Zwrócimy szczególną uwagę na jego rozwój fizyczny, motoryczny, percepcję wzrokową, słuchową, rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny naszych wychowanków, pomagając im w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. 📚🏃‍♂️🧘‍♂️🤓🧠👀👨‍🎓🐻

Przestrzeń i otoczenie, jakie mają w naszym przedszkolu dzieci spełniające roczny obowiązek przedszkolny są adekwatne do ich rozwoju społeczno-emocjonalno-poznawczego, wiemy bowiem doskonale, jak wiele nowych zadań rozwojowych niesie ze sobą koniec wieku przedszkolnego!🤓👩‍🦰🧑

Nasza zerówka to będzie również czas na zabawę. 🤸‍♀️🐻

Pragniemy zapewnić wiele zajęć podstawowych i dodatkowych, które rozbudzą u dzieci nowe zainteresowania oraz rozwiną ich wrażliwość i wszechstronne umiejętności, które pozwolą dziecku wkroczyć w świat nauki bez zbędnego strachu, co zaowocuje na pewno szkolnymi sukcesami.🤩

Do dyspozycji dzieci jest też bezpieczny, zamknięty plac zabaw na terenie placówki.🤸‍♀️🤸‍♂️

Rekrutacja Przedszkolezak Zerowka

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Miś w Kutnie

Wypełnioną kartę należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres i.bednarek@mis-przedszkole.pl lub osobiście złożyć w naszej placówce (ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno).

Rekrutacja trwa od 17-31.01.22 r. O wynikach rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie w dniach 01-04.02.2022 r.  

Informujemy, iż dzieci są przyjmowane do przedszkola przez cały rok w miarę dostępności miejsc.


Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Miś znajdują się w zakładce Oferta > Cennik.  


Organizacja zajęć w przedszkolu w dn. 29.03.21 - 11.04.21

Drodzy Rodzice!

Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które uszczegółowiło zasady pracy przedszkoli w dn. 29.03.21 - 11.04.21 r.

Informujemy, iż na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

-przedszkole zapewni organizację zajęć.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria i wyrażają potrzebę posyłania dziecka do przedszkola w dn. 29.03 - 09.04.21 r. prosimy o informację na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl lub kontakt telefoniczny 666 663 959 do jutra do godz. 12.00. (Wnioski o organizację zajęć w przedszkolu będzie można wypełnić w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu).


Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją ogłoszoną wczoraj na konferencji przez Premiera i Ministra Zdrowia m.in w sprawie zamknięcia żłobków i przedszkoli informujemy, iż przedszkole będzie nieczynne w dn. 29.03.21 r. - 09.04.21 r. Zarządzenie Dyrektora zostanie opublikowane po pojawieniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które mamy nadzieję uszczegółowi zasady organizacji nauki i opieki w tym czasie.

Od poniedziałku 29.03.21 r. przedszkole realizuje naukę zdalną. Materiały będą publikowane na stronie przedszkola www.mis-przedszkole.pl
w zakładce "Nasze przedszkole - nauczanie zdalne". Zgodnie z wynikami ankiet dotyczących metod i form nauczania zdalnego przeprowadzonych wśród państwa w czerwcu 2020 r. materiały będą publikowane codziennie dla każdej grupy.

Z dostępnych informacji wynika, iż wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). W związku z tym prosimy o zgłoszenie (na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl) do jutra tj. 27.03.21 r. do godz. 16:00 zapotrzebowania na objęcie zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach porządkowych.

Wszyscy rodzice proszeni są o odebranie pakietów edukacyjnych wraz z rzeczami dzieci (pościele, ubrania) dzisiaj w godz. pracy przedszkola tj. 6.30 - 17:00 oraz w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich zmianach.

Życzymy zdrowia!

Pozdrawiam,
Ewa Wojtczak-Szczęsna
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola MiśBal karnawałowy 2021

Bal karnawałowy w Misiu!!! 🎊🎭🪅👑👗🍭👸🤴🧚‍♀️

Uszatki wypłynęły na szerokie wody! Na naszych piratów czekała wielka przygoda, olbrzymie rekiny, skrzynia skarbów niezliczona ilość gier i zabaw pirackich! Ahoj przygodo!🦈🏝🎣⛵🥳

Nasze maluszki Puchatki zanurzyły się w magicznej krainie bajek (psi patrol rządzi!!!😅), sale wypełniły bohaterowie ich ulubionych postaci. Różowe złoto, srebro i światło z kolorofonów stworzyły niepowtarzalną atmosferę 🤩🤴👸🍭

Gumisie wkroczyły w prawdziwy indiański świat! Czekała na nich wioska wypełniona namiotami tipi, ognisko (na sali🤫), zawody dla wytrwałych i niezapomniana indiańska impreza! 🤩🔥🗿🏕🏞⛺🐎
🎈🎉🎊🥰


Alpaki Cudaki z wizytą

Gośćmi specjalnymi w dn. Pasowania na przedszkolaka był Kropek i Kamiś - Alapki Cudaki z Siedlątkowa. 🦙🦙

Te piękne zwierzaki na codzień zajmują się alpakoterapią 😉🥰🦙. To forma terapii, polegająca na bezpośrednim kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka i ciekawską alpaką. Nasze misie miały okazję do karmienia, przytulania, głaskania a nawet czesania alpak. Wyprowadziły je też na spacer. Są to niesamowicie ciepłe i miękkie w dotyku zwierzaki. 🥰🦙 

Dzieci dowiedziały się również że te przystojniaki chodzą do fryzjera i zobaczyły czym różni się wełna z alpaki od wełny owczej. Spotkanie z Kamisiem i Kropkiem przyniosło nam wiele pozytywnych wrażeń i doznań. Misie były przeszczęśliwe a alpaki dzielne i bardzo cierpliwe. 😅🦙🐻🦙🐻🦙🐻 

To z pewnością nie ostatnia wizyta naszych nowych znajomych!!! 🦙🦙🦙 


Pasowanie na przedszkolaka

23 października w naszym przedszkolu odbyło się bardzo ważne wydarzenie - "Pasowanie na przedszkolaka"!  

Z tej okazji w każdej grupie odbyły się uroczyste występy naszych zdolnych misiów. Po części artystycznej p. Dyrektor pasowała każdego misia. Od teraz nasze miśki są oficjalnie przedszkolakami a to duży krok w ich drodze do samodzielności. 

Każdy Miś dostał drobny upominek w postaci książek, breloczka nawiązującego do nazwy swojej grupy i oczywiście dyplomu. 

Gratulujemy Wam GuMisie, Uszatki i Puchatki!!!