Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Organizacja zajęć w przedszkolu w dn. 29.03.21 - 11.04.21

Drodzy Rodzice!

Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które uszczegółowiło zasady pracy przedszkoli w dn. 29.03.21 - 11.04.21 r.

Informujemy, iż na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

-przedszkole zapewni organizację zajęć.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria i wyrażają potrzebę posyłania dziecka do przedszkola w dn. 29.03 - 09.04.21 r. prosimy o informację na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl lub kontakt telefoniczny 666 663 959 do jutra do godz. 12.00. (Wnioski o organizację zajęć w przedszkolu będzie można wypełnić w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu).


Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją ogłoszoną wczoraj na konferencji przez Premiera i Ministra Zdrowia m.in w sprawie zamknięcia żłobków i przedszkoli informujemy, iż przedszkole będzie nieczynne w dn. 29.03.21 r. - 09.04.21 r. Zarządzenie Dyrektora zostanie opublikowane po pojawieniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które mamy nadzieję uszczegółowi zasady organizacji nauki i opieki w tym czasie.

Od poniedziałku 29.03.21 r. przedszkole realizuje naukę zdalną. Materiały będą publikowane na stronie przedszkola www.mis-przedszkole.pl
w zakładce "Nasze przedszkole - nauczanie zdalne". Zgodnie z wynikami ankiet dotyczących metod i form nauczania zdalnego przeprowadzonych wśród państwa w czerwcu 2020 r. materiały będą publikowane codziennie dla każdej grupy.

Z dostępnych informacji wynika, iż wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). W związku z tym prosimy o zgłoszenie (na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl) do jutra tj. 27.03.21 r. do godz. 16:00 zapotrzebowania na objęcie zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach porządkowych.

Wszyscy rodzice proszeni są o odebranie pakietów edukacyjnych wraz z rzeczami dzieci (pościele, ubrania) dzisiaj w godz. pracy przedszkola tj. 6.30 - 17:00 oraz w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich zmianach.

Życzymy zdrowia!

Pozdrawiam,
Ewa Wojtczak-Szczęsna
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola MiśBal karnawałowy 2021

Bal karnawałowy w Misiu!!! 🎊🎭🪅👑👗🍭👸🤴🧚‍♀️

Uszatki wypłynęły na szerokie wody! Na naszych piratów czekała wielka przygoda, olbrzymie rekiny, skrzynia skarbów niezliczona ilość gier i zabaw pirackich! Ahoj przygodo!🦈🏝🎣⛵🥳

Nasze maluszki Puchatki zanurzyły się w magicznej krainie bajek (psi patrol rządzi!!!😅), sale wypełniły bohaterowie ich ulubionych postaci. Różowe złoto, srebro i światło z kolorofonów stworzyły niepowtarzalną atmosferę 🤩🤴👸🍭

Gumisie wkroczyły w prawdziwy indiański świat! Czekała na nich wioska wypełniona namiotami tipi, ognisko (na sali🤫), zawody dla wytrwałych i niezapomniana indiańska impreza! 🤩🔥🗿🏕🏞⛺🐎
🎈🎉🎊🥰